foto: Transgas - regulační stanice, 2004

Obr. 20 – V roce 2000 byla na trase plynovodu Transgas u Hory Svaté Kateřiny postavena regulační stanice. Ve svahu v lese pod plynovou stanicí se nacházejí úvodní díla a povrchové pozůstatky po dolování na pásmech Himmlisch Heer, Seegen Gottes, Reichgeschieber a Elias.  Foto D. Velebil, 2004

TOPlist