foto: štola Einigkeit - propad, 2003

Obr. 23 – Propadlina na štole Einigkeit, jejíž ústí se nacházelo z. od obce v jižnějším údolí „Zobel Bach“, tj. údolí Kateřinského pototka; podobný propad není v revíru ojedinělý.  Foto D. Velebil, 2003

TOPlist