Obrazová příloha

Obrazová část článku „Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách“.


Obr. 1 – Pyrolusit, Horní Blatná, sbírka Národního muzea Praha, 1824 coll. F. X. M. Zippe


Obr. 2 – „Tetragonální polianit“, Horní Blatná (Dana 1892)Obr. 3 – Geologická mapa západní části blatenského žulového masívku a jeho okolí (ÚÚG 1974)


Obr. 4 – Geologická situace v sz. okolí Horní Blatné (převážně podle Breitera 1985)Obr. 5 – Pyrolusit, Horní Blatná – 15 mm velký krystal


Obr. 6 – Pyrolusit, Horní Blatná – drúza až 5mm krystalůObr. 7 – Pyrolusit, Horní Blatná – drúza až 4mm krystalů


Obr. 8 – Pyrolusit, Horní Blatná – drúza krystalů velikosti okolo 4 mmObr. 9 – Ramsdellit, pyrolusit, Horní Blatná – drúza až 8mm krystalů


Obr. 10 – Situace některých důlních děl na Jelení hoře sz. od Horní BlatnéObr. 11 – Úvodní zářez štoly Augustin / Segen Gottes, 2003


Obr. 12 – Situace štoly Augustin / Segen Gottes a štoly Concordia (Puschwitz 1923)Obr. 13 – Důlní míry Stephani a dolové míry Marie Terezie a Anton I–III; znázorněny jsou i dvě dolové míry Vinzenzi I–II s jámou


Obr. 14 – Štola Segen Gottes a Concordia (horní) s oběma vchody na výřezu z mapy J. Coufala, (1918)Obr. 15 – Důl Marie Terezie (štoly Segen Gottes a Concordia); výřez z mapy z roku 1919


Obr. 16 – Nerealizovaný projekt rozfárání cínovcového ložiska na Jelením vrchu (Watznauer 1943)Obr. 17 – Propadlá úvodní část štoly Concordia, 2003.


Obr. 18 – Halda štol Terezie a Concordie na Jelením vrchu, sz. od Horní Blatné, 2003Obr. 19 – Graf výše těžby manganové rudy v Horní Blatné v letech 1852–1902


velebil.net