Sfalerit, ZnS nebo též (Zn, Fe)S

Sfalerit je sulfid zinečnatý, obvykle obsahuje několik hmotnostních procent železa (do 26 %) ale i dalších prvků jako manganu, kadmia a dalších. Sfalerity s vysokým obsahem železa jsou černé. Čím je železa ve sfaleritu méně, tím je světlejší, takže obvyklou barvou sfaleritu je i hnědá, hnědočervená; sfalerity s nízkým obsahem železa jsou žlutohnědé, žlutočervené a žluté. Vzácně může být i bezbarvý. Obvykle je průsvitný až neprůhledný.

Sfalerit je dokonale štěpný v několika směrech, na štěpných plochách je silně skelně až polokovově lesklý. Nejčastěji je zrnitý, kusový (masivní) či v podobě izolovaných vtroušených zrn, jindy bývá jemnozrnný v ledvinitých agregátech s vrstevnatou strukturou. Poměrně často tvoří do dutin nedokonale až velmi dobře omezené krystaly.

Sfalerit je hojným souputníkem galenitu na nejrůznějších typech hydrotermálních sulfidických ložisek. Je hlavní rudou zinku a významným zdrojem vzácnějších prvků jako jsou germanium, galium, indium, kadmium a tantal. Zinek je používán jako povrchová ochrana železných předmětů, do slitin (mosazi, pájky), na výrobu baterií a v mnoha dalších výrobcích. Hlavními producenty zinku jsou Čína, Austrálie, Peru, Kanada, USA a Mexiko. Germanium je využíváno především v polovodičích a v elektrotechnice vůbec, stejně jako indium, galium, kadmium a talium.

V Česku se sfalerit vyskytuje na velmi mnoha lokalitách. Jeho nejbohatší a nejhezčí ukázky pocházejí z hydrotermálních rudních žil ze Stříbra a z Příbrami, kde se vyskytuje především spolu s galenitem. Tvoří masivní černohnědé až hnědé ukázky a do dutin i pěkné dobře omezené krystaly až 2 cm velké. Méně běžný žlutý sfalerit se čas od času vyskytuje při těžbě v žulovém lomu v Ševětíně sv. od Českých Budějovic, kde tvoří tenké žilky anebo nevelké hrubě zrnité agregáty zarostlé v žilném křemeni. Ve světě je ložisek sfaleritu a galenitu celá řada. V Evropě patří mezi nejznámější ložiska vrstevnatých sfaleritů a galenitů Bleiberg v rakouských Korutanech, Mežica ve Slovinsku či Olkusz a Bytom v polském Slezsku.

Drúzy pěkných krystalů sfaleritu byly nacházeny v dutinách rudních žil v Banské Štiavnici na Slovensku či na rumunských ložiscích v Baia Sprie a Cavnicu. Dnes přicházejí pěkné ukázky sfaleritu na trh s minerály především z mnoha ložisek v Číně.

Zobrazit:

velebil.net