Žíla Mikuláš - sukcese minerálů, Breiter 1980

Obr. 16 – Sukcese minerálů žíly Mikuláš v Hoře Svaté Kateřiny podle Breitera (1980). Sukcesní schema se do značné míry shoduje se sukcesí zjištěnou podle makrotextur Zelenym (1905); Breiter ve vzorcích žiloviny nenalezl arsenopyrit, podle výzkumů Zeleneho by arsenopyrit spadal asi na konec druhé mineralizační periody Breiterova schematu.

TOPlist