Obrazová příloha

Obrazová část článku „Historické ložisko stříbra a mědi Hora Svaté Kateřiny“.


Obr. 1 – Městský vrch s obcí Hora Sv. Kateřiny – pohlednice z „První československé republiky“


Obr. 2 – Mapa povrchových pozůstatků po dolování v revíru Hora Sv. KateřinyObr. 3 – Mapa důlního revíru Hora Svaté Kateřiny (Zeleny 1905)


Obr. 4 – Mapa hlavní (západní) části důlního revíru Hora Svaté KateřinyObr. 5 – Opěrný celík v dole Mikuláš


Obr. 6 – Vzorek žiloviny ze žíly Mikuláš (8 × 7 cm)Obr. 7 – Vzorek brekciovité žiloviny ze žíly Mikuláš (10 × 8 cm)


Obr. 8 – Vzorek žiloviny ze žíly Mikuláš (17 × 14 cm)Obr. 9 – Makrotextury vzorků žiloviny ze žíly Mikuláš (Breiter 1980)


Obr. 10 – Drúza světle zelených až 8mm krystalů fluoritu v dutině silně limonitizované žiloviny ze štoly MikulášObr. 11 – Vzorek žiloviny ze žíly Mikuláš (8 × 6 cm)


Obr. 12 – Fluorit, Hora Svaté Kateřiny, štola MikulášObr. 13 – Drúza sloupcovitých krystalů kalcitu z Hory Svaté Kateřiny


Obr. 14 – Drúza až 2 cm velkých tence tabulkovitých krystalů kalcitu z Hory Svaté KateřinyObr. 15 – Recentní asi 1 m dlouhý nátek limonitu a sytě modrého alumosíranu mědi (Mikuláš)


Sytě modrý alumosíran mědi na stěně ve štole MikulášObr. 16 – Sukcese minerálů žíly Mikuláš v Hoře Svaté Kateřiny podle Breitera (1980)


Obr. 17 – Profil a půdorys dolů Mikuláš a Kateřina v Hoře Svaté Kateřiny (Grimm 1872)Obr. 18 – Ústí štoly Fröhlich Gemüth


Obr. 19 – Halda štoly Fröhlich GemüthObr. 20 – Plynová regulační stanice u Hory Svaté Kateřiny


Obr. 21 – Hora Svaté Kateřiny na výřezu z důlní mapy z roku 1751Obr. 22 – Doly Mikuláš a Kateřina v Hoře Svaté Kateřiny na mapě z roku 1751


Obr. 23 – Propadlina na štole EinigkeitObr. 24 – Budova bývalého horního úřadu bývalé radnice a okresního soudu v Hoře Svaté Kateřiny


Obr. 25 – Staré ústí štoly Mikuláš, duben 2004Obr. 26 – Pohlednice z počátku 20. století (provozní budovy a parní kotelna před štolou Mikuláš)


Obr. 27 – Dobývky pod úrovní štoly Mikuláš a příčné řezy šachtami Anton a Kunstschacht (Eiselt 1941)Obr. 28 – Komín bývalé kotelny a budovy v okolí ústí štoly Mikuláš na fotografii z období „První čs. republiky“


Obr. 29a – Staré ústí štoly Mikuláš na fotografii pořízené v zimě někdy koncem 90. let 20. stoletíObr. 29b – a na fotografii z roku 2001


Obr. 30 – Výdřeva spodní štoly Mikuláš na snímku ze 30. let 20. stoletíObr. 31 – Ústí štoly Mikuláš ve 30. letech 20. století


Obr. 32 – Ústí štoly Mikuláš zbudované v roce 2001 firmou EkodrillObr. 33 – Ústí štoly Mikuláš zbudované v roce 2001 firmou Ekodrill


Obr. 34 – Objekty turisticky zpřístupněné štoly Fortuna na německé straně hraniceObr. 35 – Starý komín nad horizontem spodní štoly Mikuláš


Obr. 36 – Dobývka s dřevěnými rozpínkami v dole Mikuláš


velebil.net