(čb)foto: Vzorek žiloviny ze žíly Mikuláš

Obr. 6 – Vzorek žiloviny ze žíly Mikuláš (8 × 7 cm); chloritizovaná rulová brekcie obsahuje zrnka galenitu, chalkopyritu (ch), arsenopyritu (a) a pyritu (p); Q – jemnozrnný křemen.  Foto D. Velebil

TOPlist