Obrazová příloha

Obrazová část článku „Staré hutnictví stříbra“.


Obr. 1 – Historický proces hutnění sulfidických rud při výrobě stříbra


Obr. 2 – Zóny v šachtové peci dle Keesmanna (1993)Obr. 3 – Schéma ságrovacího procesu, Suhling (1999)


Obr. 4 – Vyobrazení procesu ságrování, Ercker (1569)Obr. 5 – Stříbrná huť na výřezu z tzv. neznámého kancionálu z přelomu 15. a 16. století


Obr. 6 – Huť se šachtovými pecemi, malba v kostele v Rožňavě na SlovenskuObr. 7 – Stříbrná huť na malbě Hanse Hesseho, zadní strana oltáře v kostele svaté Anny, Annaberg, Německo


Obr. 8 – Struskové haldy v údolí Vrchlice jižně od Kutné HoryObr. 9 – Struska z údolí Vrchlice u Kutné Hory


Obr. 10 – Vyobrazení stříbrné hutě, Městské muzeum v Přibyslavi, (18. stol.?)


velebil.net